Arallgyfeirio

Gall arallgyfeirio ar ffermydd helpu i addasu’r model busnes fferm presennol i lwybrau a allai wella elw ac incwm, yn ogystal â gwella ansawdd bywyd i’r ffermwr.  Gall hyn helpu i ddiogelu rhag argyfyngau a risg, ac yn brosiect yswiriant wrth gefn:


Dechrau cadw gwenyn – Lynfa Davies & Cyswllt Ffermio


Sut mae ffermydd Prydain yn arallgyfeirio

Cyswllt Ffermio

Mae gan Cyswllt Ffermio adran gyfan ar-lein sy’n trafod arallgyfeirio ar ffermydd – i’ch helpu i nodi i ba gyfeiriad y gallai eich busnes arallgyfeirio ac, yn ei dro, datblygu llif incwm newydd ochr yn ochr ag incwm y fferm – cliciwch yma.

Share this page