AMSER I GYNLLUNIO

Ymunwch â ni i Baratoi ar gyfer y Cyfleoedd a’r Heriau sy’n ein Hwynebu

Mae’r diwydiant ffermio wedi dangos ei gydnerthedd drwy heriau’r gorffennol. Rydym yn gryfach gyda’n gilydd ac mae’r ymdeimlad o gymuned yn gryf iawn mewn ffermio. 

Unwaith eto, rydym yn wynebu cyfnod o newid ac ad-drefnu. I lawer bydd hyn yn gyfle. I eraill, bydd yn achos pryder a straen.

Sut bynnag yr edrychwch ar y blynyddoedd nesaf, bydd FarmWell a FCN yma i’ch helpu.

Mae ein menter ‘Amser i Gynllunio’ yma i helpu ac annog pobl drwy newid. Yn ystod y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio â’n partneriaid yn y diwydiant i:

  • Eich rhoi mewn cysylltiad â’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf perthnasol i’ch helpu i wneud y penderfyniadau gorau 
  • Cynnig awgrymiadau a syniadau ar ddatblygu cydnerthedd personol a busnes
  • Eich helpu i ddewis y trywydd gorau ar gyfer dyfodol eich busnes ffermio
  • Eich helpu i gynllunio ar gyfer olyniaeth ac ymddeoliad 
  • Eich helpu i edrych ar ôl eich lleisiant eich hun, a’ch teulu a staff
  • Darparu gwybodaeth am weithio’n ddiogel a chynhyrchiol 
  • Eich rhoi mewn cysylltiad â help a chefnogaeth os bydd angen

Bydd Amser i Gynllunio yn datblygu yn ystod y misoedd nesaf – os ydych chi’n llawn cyffro neu’n llawn pryderon wrth feddwl am y dyfodol, ymunwch â ni ac eraill i wynebu’r hyn sydd o’n blaenau’n fwy hyderus. Mae am ddim ac yn gyfrinachol.


Hydref – Rheoli Newid

Drwy gydol mis Hydref byddwn yn rhoi sylw i bwnc ‘Rheoli Newid’. Gall cynllunio ar gyfer y dyfodol fod yn broses ddigon brawychus, yn enwedig ym myd ffermio lle’r rydym eisoes yn profi cymaint o newid. Cliciwch yma i fynd i’n tudalen ar Reoli Newid.


Tachwedd – cynllunio ar gyfer yr annisgwyl 

Fel rhan o’n prosiect Amser i Gynllunio, rydym wedi bod yn canolbwyntio drwy gydol mis Tachwedd ar thema ‘Cynllunio ar gyfer yr Annisgwyl’. Cliciwch yma i fynd i’n tudalen ar Cynllunio ar gyfer yr Annisgwyl.


Rhagfyr – Arallgyfeirio a Chyllid

Yn rhan o’n prosiect Amser Cynllunio, gydol mis Rhagfyr rydym wedi bod yn canolbwyntio ar thema ‘Arallgyfeirio a Chyllid’. Cliciwch i weld ‘Arallgyfeirio a Chyllid’ mis Rhagfyr yn rhan o’n prosiect Amser Cynllunio.

Share this page