Adnoddau ar sut i drin da byw

Gwella’r ffordd o drin da byw

  • Mae AHDB wedi creu adnodd y gellir ei lwytho i lawr ar wella’r gwaith o drin gwartheg, cliciwch yma i weld.

Hyfforddiant trin da byw

  •  Os ydych chi’n gyfrifol am symud da byw ar fferm neu’n gyffredinol mae’n bwysig eich bod yn cael yr hyfforddiant cywir. Cliciwch yma i ddod o hyd i’r hyfforddiant trin da byw agosaf i chi. Bydd datblygu eich sgiliau trin da byw yn arwain at ddeall ymddygiad da byw yn well yn ogystal â gwella buddion eich busnes. 

Share this page