Adnabod, rheoli a lleihau straen

Mae straen yn y diwydiant amaeth yn cael ei achosi’n aml gan ffactorau sydd y tu hwnt i reolaeth bersonol, gan gynnwys newid ym mhrisiau’r farchnad, clefydau a thywydd.  Gall datblygu strategaethau i reoli straen helpu i’w reoli cyn iddo ddirywio yn faterion mwy difrifol a allai ddechrau effeithio ar iechyd personol.  Mae’n bwysig derbyn bod straen yn normal, yn arbennig mewn amgylchedd gwaith llawn pwysau.  Yna deall sut i adnabod arwyddion straen, ei reoli a’i leihau yw’r cam cyntaf y gellir ei drechu’n rhwydd.

PDF FarmWell

  • Dogfen adnabod, rheoli a lleihau straen:
  • Gall straen arwain at broblemau iechyd meddwl, ac yn yr un modd gall problemau iechyd meddwl achosi straen, felly mae’n well delio â’r pwysau sy’n achosi’r straen er mwyn ceisio lleihau eu heffaith ar y corff a’r meddwl.
  • Mae FarmWell wedi datblygu adnoddau i’w lawrlwytho ar reoli straen, adnabod arwyddion straen, deall sut i reoli straen a thrwy hynny meithrin cadernid, cliciwch yma i’w gweld.
  • Adnoddau i’w lawrlwytho isod.
Share this page