Addysgu myfyrwyr am ffermio

Mae rhaglenni addysg AHDB yn rhedeg dwy raglen addysgol

  1. Bwyd – ffaith bywyd mewn partneriaeth â’r Sefydliad Maetheg Prydain (BNF), cliciwch yma.
  2. Tyfwch eich Tatws Eich Hun (GYOP). – cliciwch yma.

Adnoddau

  • Os ydych wedi cynllunio ymweliad ysgol, mae gan AHDB adnoddau amrywiol y gallant eu hanfon atoch, llenwch y ffurflen i gael mynediad atynt, cliciwch yma.

Farmer Time

  • Mae Farmer Time yn alwad Skype neu FaceTime 10 munud, bob pythefnos, rhwng y fferm a’r ystafell ddosbarth.  Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr holi cwestiynau, a gweld beth sy’n digwydd yr ochr arall i giât y fferm, ac atgyfnerthu dysgu cwricwlaidd gydag enghreifftiau o fywyd go iawn yng nghefn gwlad y DU.  Mae’r fenter Farmer Time yn annog dysgu yn yr ystafell ddosbarth, galluogi plant i weld o ble y daw eu bwyd, hybu bwyta’n iach, ac ysbrydoli gweithlu cynhyrchu bwyd y dyfodol.  I gael gwybodaeth bellach cliciwch yma.

Modiwlau hyfforddi Rural +

  • Mae The Farming Community Network (FCN), National Federation of Young Farmers’ Clubs (NFYFC) a The DPJ Foundation yn cydweithio i gefnogi iechyd a llesiant ffermwyr ifanc drwy ddatblygu’r modiwlau hyfforddi Rural+newydd. 
  • Mae’r modiwlau wedi cael eu hanelu at aelodau 10-26 oed YFC a myfyrwyr amaethyddol 16-25 oed sydd heb gael eu lleoliad neu eu rôl gyntaf yn y diwydiant eto.
  • Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddeall straen a gorbryder; rheoli llesiant meddyliol personol; sut mae siarad am iechyd meddwl; gofyn am gymorth a chefnogi eraill.
  • Darllenwch y datganiad llawn i’r wasg yma.
  • I gael gwybod rhagor am hyfforddiant Rural+, cysylltwch â help@fcn.org.uk

Share this page