GAEAF 2022/23

Cefnogaeth ar y Fferm

Cyswllt Ffermio

Cymorth a chefnogaeth busnes Cliciwch yma

Forage Aid

Am broblemau cyflenwad porthiant neu gwely a taliadau Cliciwch yma am fanylion cyswllt

Forage Aid at Work

AHDB -Adnodd

Offer i’ch helpu i wneud penderfyniadau busnes effeithiol Cliciwch yma (Gwefan Saesneg)


Cefnogaeth Gartref

Cyfeiriadur Cyswllt – Cymorth Ffermio yng Nghymru 

Cliciwch yma i weld

Gwresogi Eich Cartref

Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cynllun Cymorth Tanwydd Cymru Dysgwch fwy yma.

Bwydo Eich Teulu

Gallwch ddod o hyd i’ch banc bwyd agosaf drwy fynd i wefan Ymddiriedolaeth Trussell. Cliciwch yma. (Gwefan Saesneg) Fe’ch croesewir gyda pharch a heb farn.

Gallwch hefyd ffonio 0808 208 2138 am gymorth i lywio’r system fudd-daliadau, gweithio allan pa grantiau y gallech fod â hawl iddynt, a chael gafael ar dalebau bwyd

FarmWell Wales Contact Directory Download

Share this page