CADERNID BUSNES COVID-19

Llywodraeth Cymru Amaethyddiaeth: diweddariad gwanwyn 2020, cliciwch fan hyn.


Canllawiau diweddaraf ar gyfer Marchnadoedd Anifeiliaid, cliciwch fan hyn.


  • Cyngor AHDB i ffermwyr a thyfwyr, cliciwch fan hyn.
  • Gwasanaeth ffôn cymorth iechyd a diogelwch NFU Mutual. Helpu ein ffermwyr a chwsmeriaid busnes eraill i reoli eu risg, cliciwch fan hyn.
  • LANTRA Gwasanaeth Paru Sgiliau – Gwasanaeth Cydweddu Sgiliau a fydd yn rhoi darpar fusnesau a gweithwyr sydd â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn cysylltiad â’i gilydd, cliciwch fan hyn.

Taliadau Gwledig Cymru (RPW): coronafeirws (COVID-19), cliciwch fan hyn.


Cyswllt Ffermio

Mae hyfforddiant awyr agored wyneb i wyneb Cyswllt Ffermio bellach wedi ail ddechrau, cliciwch fan hyn.


Podlediadau COVID-19 AHDB:


Gall hunanynysu fod yn gyfnod unig ac anodd i bawb. Am wybodaeth bellach ar unigedd ac unigrwydd, ewch i’r tab ar FarmWell, cliciwch fan hyn.

Share this page