CADERNID BUSNES COVID-19

Llywodraeth Cymru Amaethyddiaeth: diweddariad gwanwyn 2020, cliciwch fan hyn.


  • Cyngor AHDB i ffermwyr a thyfwyr, cliciwch fan hyn.
  • Cyngor y Llywodraeth ar 9fed Ebrill i ffermwyr, tirfeddianwyr a busnesau gwledig, cliciwch fan hyn.
  • Gwasanaeth ffôn cymorth iechyd a diogelwch NFU Mutual. Helpu ein ffermwyr a chwsmeriaid busnes eraill i reoli eu risg, cliciwch fan hyn.

Cynllun Cymorth Llaeth


Taliadau Gwledig Cymru (RPW): coronafeirws (COVID-19), cliciwch fan hyn.


Cyswllt Ffermio


Cyllid newydd i gefnogi ffermwyr llaeth yn ystod COVID-19, cliciwch fan hyn.


Podlediadau COVID-19 AHDB:


Gall hunanynysu fod yn gyfnod unig ac anodd i bawb. Am wybodaeth bellach ar unigedd ac unigrwydd, ewch i’r tab ar FarmWell, cliciwch fan hyn.

Share this page