Croeso i FarmWell, pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn.


Mae FarmWell Wales yn fenter a lansiwyd gan Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn 2020.

Mae Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn cynnwys:

Mind Monmouthshire

Diweddaraf

Mae RABI eisiau sicrhau bod miloedd o blant yn barod ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ac yn gallu ffynnu y mis Medi hwn. Felly, maent yn lansio ymgyrch Dychwelyd i’r Ysgol gyda’r nod o gefnogi hyd yn oed mwy o deuluoedd ffermio yn 2023.

Mae grantiau o £250 fesul cartref cymwys ar gael i blant ysgol 4-16 oed.

Mae ceisiadau ar-lein yn agor ar 5 Mehefin 2023.

Yn cadw eich busnes yn gydnerth drwy newid

Dolenni i’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf defnyddiol a hawdd eu defnyddio ar draws pob agwedd ar fusnes fferm, lle gallwch ddod o hyd i’r ffeithiau i’ch helpu chi i gynllunio’n llwyddiannus ac yn effeithlon.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm
Cymorth busnes fferm

Aros yn ffit ac yn iach

Dolenni, cyngor a chymorth i’ch helpu chi, gyda’r bwriad o ddatblygu deallusrwydd emosiynol a chorfforol cryfach, gan gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach.

Rhagor o wybodaeth button-icon

Dwi angen siarad â rhywun

Canllawiau ar sut gallwch chi gael mynediad at gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt personol a busnes, os bydd angen hynny arnoch.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm